Системи за прозорци и врати

СИСТЕМА-88

 

 • сертифицирана за пасивни къщи
 • 7-камерна система (всички профили)
 • 3 уплътнителя в цялата система 
 • 88 mm дълбочина на вграждане
 • до 60 mm дебелина на стъклопакета
  топлоизолация:

  Uf= 0,95 W/(m²K) (стандартно с армировки)
  Uf= 0,88 W/(m²K) (с термомодули и армировки)
  Uw= 0,67 W/(m²K) (технология proEnergyTec)

 • шумоизолация: Rw= до 47 dB
 • широка цветова гама и алуминиеви капачки
                     

 

Системи плъзгане

Плъзгане с повдигане PremiDoor 88

 • 207 мм дълбочина на вграждане
 • до 56 мм дебелина на стъклопакета
 • WPC-праг с висока топлоизолация
 • Lux-вариант за повече светлина
 • максимална височина на елементите: Н= до 2,90 м
 • висока водонепропускливост: до клас 9А

  топлоизолация:

            Uf = 1,2 - 1,3 W/(m²K)
            Ud= до 0,8 W/(m²K)

 • шумоизолация: Rw=до 45 dB
 • широка цветова гама

     - фолиране
     - алуминиеви капачки
     - технология proCoverTec